Technologie informacyjne

W Polsce specjaliści IT, programiści stanowią ponad 3% wszystkich osób pracujących oraz odsetek programistów rośnie najszybciej. Konkurencję napędzają również rozwijające się centra, w których najwięcej uwagi poświęca się rozwojowi usług, oferowanych przez specjalistów IT.

W sektorze najważniejsze jest poszukiwanie i rekrutacja najlepszych specjalistów IT, programistów oraz ich utrzymanie podczas gdy się doskonalą. W obliczu wzrostu różnicy podaży i popytu na specjalistów IT, potrzebne są stałe inwestycje w nowe kanały poszukiwania i rekrutacji programistów. Dążenie do bycia konkurencyjnymi w zakresie rekrutacji specjalistów IT, programistów stało się większym wyzwaniem niż tworzony produkt IT. W sektorze IT od tworzonych rozwiązań przechodzi się do szukania i rekrutacji specjalistów IT, którzy są głównym wskaźnikiem skutecznego rozwoju.

>3%

wszystkich pracujących w Polsce stanowią specjaliści z branży IT, programiści

5,7

Indeks
konkurencyjności

Logistyka

Kierownicy w branży logistycznej są bardziej lojalni wobec swoich miejsc pracy niż kadry w innych dziedzinach oraz bezpośrednie poszukiwanie w tym sektorze co roku wymaga nowych rozwiązań przyciągnięcia liderów.

Obecnie na terenie Polski działa ponad 140000 spółek związanych z działalnością transportową. W tej dziedzinie specjaliści oraz kierownicy ds. infrastruktury, sprzedaży, spedycji, międzynarodowego przewozu drogowego są aktywnymi uczestnikami rynku, zawsze monitorującymi nowych pracodawców na rynku oraz śledzącymi zmiany w przedsiębiorstwach obecnych liderów. Dla sektora, uzależnionego od zagranicznej sytuacji gospodarczej, ważne jest szybkie reagowanie na zmiany oraz najlepsi specjaliści.

>14000

działających obecnie spółek związanych z usługami logistycznymi jest zarejestrowanych w Polsce

7,5

Indeks
konkurencyjności

Handel

W sektorze handlu detalicznego w Polsce jest zatrudnionych 13% ogółu pracujących. Tym samym wysoka liczba uczestników rynku pracy warunkuje największą rotację pracowników oraz duże inwestycje w wizerunek pracodawcy.

Największa liczba pracowników jest zatrudniona w sieciach FMCG, w których konkurencja miedzy najlepszymi pracownikami jest wyjątkowo ostra. Dla wyspecjalizowanych sieci handlu detalicznego ważni są specjaliści i kadra kierownicza o unikalnym doświadczeniu, a opanowanie ich rotacji stanowi jeden z głównych celów sektora w zakresie zasobów ludzkich. Handel detaliczny i hurtowy wyróżnia się szerokim zapotrzebowaniem na personel, ponieważ w organizacjach łączy specjalistów z dziedziny logistyki, finansów, handlu, IT oraz marketingu.

13%

wszystkich zatrudnionych w Polsce pracuje w sektorze handlu detalicznego i hurtowego

8,4

Indeks
konkurencyjności

Budownictwo

W sektorze budowlanym w Polsce jest zatrudnionych 12% ogółu pracujących. Większe niż w innych sektorach wahania rynku decydują o zwracaniu szczególnej uwagi na zapewnienie dobrobytu najlepszych specjalistów.

Kadra zatrudniona w tym sektorze z uwagi na swoją wiedzę jest konkurencyjna na rynkach międzynarodowych, dlatego rekrutacja personelu jest najskuteczniejsza, jeżeli obejmuje większy obszar geograficzny. Rynek budowlany i rynek nieruchomości kształtują osobną część rynku pracy, na której współpraca odbywa się na zasadzie trójstronnej. W ramach funkcjonowania tego systemu, z uwagi na wyjątkowo ścisłą współpracę, ważne jest zapewnienie lojalności najlepszych specjalistów oraz stałe pozyskiwanie liderów.

12%

wszystkich zatrudnionych w Polsce pracuje w sektorze budowlanym

7,1

Indeks
konkurencyjności

Finanse

W Polsce działa obecne 679+ banków, w których pracuje ponad 175000 pracowników.  Spółki z wieloletnim doświadczeniem są wyjątkowo wrażliwe na wahania rynku.

Ważne jest być przygotowanym do wahań rynku oraz żeby najlepsi specjaliści utrzymali motywację oraz lojalność wobec swojego pracodawcy. Dla uczestników tego sektora ważne jest zapewnienie rozwoju zespołów najbardziej doświadczonych pracowników przy równoczesnym wspieraniu zaangażowania młodych zespołów, co skutkuje zapewnieniem stałego wzrostu. Kadra kierownicza najwyższego szczebla w sektorze finansowych jest aktywnym uczestnikiem rynku pracy, co roku otrzymującym konkurencyjne oferty. Głównym zadaniem doboru personelu w tym sektorze jest identyfikacja długoterminowej korzyści, mogącej zagwarantować specjalistów, których niezawodność jest jedną z głównych właściwości liderów tego sektora.

679

banków obecnie działa w Polsce

7,1

Indeks
konkurencyjności

Telekomunikacja

W Polsce działa obecnie 6000 spółek sektora telekomunikacyjnego, zatrudniających ponad 55000 pracowników. Wszyscy uczestnicy tego rynku walczą o tych samych specjalistów, tworzących wartość krytyczną świadczonych usług.

W branży telekomunikacyjnej tworzy się nowe produkty, rozwija normy obsługi klientów, stosuje innowacje IT itd. Spółki telekomunikacyjne walczą o najbardziej pożądanych specjalistów IT, kadry najwyższego szczebla, profesjonalistów z dziedziny sprzedaży, specjalistów ds. marketingu i procesów wewnętrznych. Rekrutacje personelu tego sektora cechuje duża dynamika z uwagi na wyjątkowo szybko zachodzące zmiany na rynku wraz z doskonaleniem przekazywania danych.

55000

pracowników obecnie pracuje w Polsce w branży telekomunikacyjnej

7,2

Indeks
konkurencyjności

Farmacja

W Polsce eksport w sektorze farmaceutycznych stanowi € 2,761 mln.  Najnowsze technologie zmuszają instytucje szkolnictwa do szybkiej adaptacji i rozwijania programów naukowych.

Specjaliści z różnych dziedzin farmacji i medycyny mogą wybierać spośród najlepszych pracodawców na rynku, którzy są zmuszeni zwiększać przewagę konkurencyjną pracodawcy. Innowacje w tej dziedzinie zapewniają działalność największych firm, z kolei dla drobnych są niezbędne do planowania wzrostu. Wiedza kierowników w branży medycznej i farmaceutycznej jest unikalna, z uwagi na to jakość rekrutacji specjalistów w tej dziedzinie jest głównym czynnikiem pomyślnej działalności.

€ 2,761 mln

stanowi eksport w polskim sektorze farmaceutycznym

7,9

Indeks
konkurencyjności

Prawo

W Polsce w branży prawa i audytu jest zatrudnionych ponad 160000 pracowników. Ograniczona liczba specjalistów najwyższego szczebla na rynku dyktuje dużą konkurencję między największymi graczami.

Stałość centrów kompetencji w tej dziedzinie warunkuje lojalność klientów, która jest najważniejsza w dążeniu do najlepszych wyników oraz rozwoju. W dziedzinie prawa niezawodność i stałość są nieodłącznymi częściami pomyślnej działalności gospodarczej. Zmiany kadry kierowniczej w tym sektorze często pociągają za sobą zmiany w całej organizacji, dlatego w projektach headhunting konieczna jest wyjątkowa poufność.

>160000

pracowników pracuje w sektorze prawa i audytu w Polsce

8,1

Indeks
konkurencyjności

Sektor publiczny

W Polsce ponad 25% wszystkich pracujących jest zatrudnionych w sektorze publicznym.  Instytucje sektora publicznego walczą o tych samych specjalistów, co i sektor prywatny.

Żeby zapewnić efektywność, ważne jest iść naprzód z zachowaniem tempa dyktowanego przez przedsiębiorstwa sektora prywatnego oraz pozostanie konkurencyjnymi dzięki najlepszym pracownikom. Selekcje w sektorze państwowym są uzależnione od protokołu, jednak największym wyzwaniem jest odbywająca się transformacja sektora. Właściwa realizacja nowych regulaminów pracowniczych sprawi, że wyniki doboru pracowników w sektorze publicznym zapewnią doskonałe długoterminowe wyniki.

25%

wszystkich zatrudnionych w Polsce pracuje w sektorze publicznym

5,1

Indeks
konkurencyjności