Rekrutacja i selekcja pracowników

Proces ewolucji kulturowej i ewolucji wartości stanowi nieodłączną część współczesnej organizacji intelektualnej albo grupy przedsiębiorstw. Zostaje on zapoczątkowany przez twórców przedsiębiorstwa, jego kierownictwo oraz jest kontynuowany przez pracowników. Postęp organizacji oraz pracownicy zapewniający konsekwentny wzrost są nie tylko priorytetem rozwoju przedsiębiorstwa, lecz również celem rekrutacji personelu, którego osiągnięcie jest życiowo ważne.

Każda rekrutacja personelu jest zawczasu zaplanowanym projektem z wskaźnikami jakości. W Indigroup wierzymy, że do selekcji kadr w celu zapewnienia produktywnego procesu pracy przedsiębiorstwa niezbędne są trzy części składowe:

  • Analiza audytorium docelowego rynku pracy oraz jego motywatorów na początku rekrutacji personelu.
  • Struktura etapów selekcji personelu oparta na zasadach dobrej praktyki.
  • Specjaliści w zakresie rekrutacji personelu zorientowani na różne rynki oraz sektory działalności.
1+1+1

projekty rekrutacji specjalistów średniego i wysokiego szczebla są realizowane przy zastosowaniu trzech metod: rekomendacyjnej, publicznej i bezpośredniej.

W Indigroup skutecznie stosujemy te zasady selekcji personelu w ponad 200 średnich i dużych przedsiębiorstwach w krajach bałtyckich i Polsce. Od 2010 r. ze swoimi klientami dzielimy się zgromadzoną wieloletnią praktyką w zakresie rekrutacji i doboru personelu oraz jednocześnie przyjmujemy odpowiedzialność z tytułu decyzji strategicznych.

Selekcja pracowników wymaga adaptacyjnego systemu zarządzania jakością. Zaledwie 4% wszystkich uczestniczących w poszukiwaniach kandydatów ogniwa specjalistów oraz 2% ogniwa kadry kierowniczej zostaje wybranych na przewidziane pozycje. Z uwagi na to długoterminowe, uargumentowane rozwiązania stanowią nieodłączną część każdego prowadzonego przez specjalistów Indigroup projektu doboru personelu. Zainwestowaliśmy w metodologię 3-kierunkowej oceny kandydatów, dlatego każde prowadzone przez nas poszukiwanie nowych pracowników ma przewidzianą z góry liczbę cykli i parametrów. Wierzymy w swoich klientów i ich zaufanie uznajemy za nasze największe osiągnięcie.

Wypełnij prośbę

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami

>70%

ponad 70% kandydatów podczas selekcji pracowników jest wynikiem poszukiwania bezpośredniego

>50000

zarządzany przez Indigroup zakres poszukiwania profili specjalistów w sieciach społecznościowych na terenie Warszawy

4

rynki pracy tylu krajów obejmuje każda rekrutacja personelu Indigroup niezależnie od miejsca pracy

95%

średni wskaźnik odrzucenia selekcji personelu*

* Po zsumowaniu wskaźników poszukiwania bezpośredniego, publicznego i rekomendacyjnego personelu, 95% zainteresowanych kandydatów nie trafia do drugiego etapu selekcji