Ocena kierowników

Systematyczna i regularna ocena kompetencji kierowników pozwala organizacjom nie tylko mierzyć postęp dojrzałości osobistej i zawodowej kadr, lecz również kontrolować czynniki wewnętrzne, wpływające na produktywność działalności przedsiębiorstwa oraz otoczenie organizacyjne.

W oparciu o metodykę badania klimatu organizacji „deem”, kierownik grupy pracowników powyżej 6 osób ma bezpośredni wpływ na 35% wskaźnika usatysfakcjonowania, zaangażowania, dopasowania zawodowego oraz motywacji personelu w średnich i dużych organizacjach. W przypadku grupy ponad 15-osobowej – powyżej 46%.

200+

kierowników do 2020 r. uczestniczyło w projektach oceny kierowników Indigroup.

Podczas oceny kompetencji kierowników, specjaliści Indigroup zwracają szczególną uwagę na fundamentalne parametry personelu kierowniczego, decydujące o umiejętności delegowania odpowiedzialności oraz ocenę otoczenia, w którym działa podległy mu personel organizacji. Do oceny kierowników stosowany jest pakiet pięciu związanych ze sobą pytań, utworzony z pytań zamkniętych i otwartych oraz sytuacyjnych. Podczas rozmowy oceniającej selektywnie stosuje się pytania należące do różnych kategorii, zachowując w ten sposób unikalną strukturę rozmowy oraz ważność oceny.

Sprawozdanie z oceny kierowników MAR (managers assessment report) sporządza się na zasadzie analizy porównawczej, tworząc w ten sposób możliwość oceny zarówno indywidualnych kryteriów każdego kierownika, jak i wyróżnienia średnich wartości wskaźników zawodowych i osobistych zespołu kierowniczego.

Wypełnij prośbę

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami