Kreowanie wizerunku pracodawcy

Wzrost konkurencyjności na rynku pracy jest jednym z pierwszych przejawów, przyśpieszających wzrost gospodarczy oraz postęp otoczenia biznesowego.

Na rynkach, na których wszyscy uczestnicy mają podobne warunki ekonomiczne i technologiczne do zdobycia przewagi konkurencyjnej, decydującym czynnikiem stają się różnice w kompetencjach zawodowych i osobowościowych między pracownikami organizacji. W otoczeniu progresywnego biznesu największą przewagą organizacji są jej pracownicy, z kolei głównym celem – skuteczne ich przyciągnięcie i utrzymanie.

3000

Pracowników jednoczy nasz największy klient

Wszystkie organizacje sektora prywatnego i publicznego, niezależnie od ich rozmiaru i branży, w której działają, mają unikalny, tylko dla nich charakterystyczny wizerunek pracodawcy. Czy ten wizerunek przedsiębiorstwa jest wynikiem strategii kreowania wizerunku pracodawcy, czy został on uformowany przez zewnętrzne, często nieobiektywne oraz niekontrolowane czynniki rynku pracy? To jedna z głównych kwestii komunikacji organizacyjnej, często pozostająca bez odpowiedzi.

Tworzenie oraz realizacja długoterminowej strategii wizerunku pracodawcy pozwala organizacjom zdobyć i utrzymać przewagę w konkurowaniu o specjalistów tworzących największą wartość. Długoterminowa polityka kształtowania wizerunku pracodawcy pozwala dokonać wyboru najbardziej efektywnych narzędzi umacniania oraz tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa na rynku pracy. W ten sposób zapewnia się efektywne kształtowanie zespołu pracowniczego oraz ukierunkowany wzrost motywacji i poziomu kompetencji pracowników.

Chorus
Dowiedz się więcej o Chorus

Wypełnij prośbę

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami