Badanie mikroklimatu w organizacji

Żeby w sposób ukierunkowany planować rozwój organizacyjny, inicjować oraz oceniać niezbędne zmiany, koniecznie należy mieć punkt odniesienia. Każda zmiana procesowa, strukturalna, strategiczna albo w zakresie zasobów ludzkich ma wpływ na organizację oraz jej pracowników.

Zarządzanie mikroklimatem organizacji jest głównym zadaniem każdego kierownika, z kolei ocena motywacji pracowników oraz potencjału zawodowego i osobistego – największym wyzwaniem postępowego biznesu. Gdy badanie klimatu organizacji stanowią 73 unikalne wskaźniki – nie pozostaje pytań bez odpowiedzi.

6+74

Narzędzie badania klimatu organizacyjnego Deem uwzględnia 74 unikalne parametry w 6-ściu elementach mikroklimatu

„Pierwsza najlepsza rzecz, która mi się przytrafiła w biznesie, to dzień otwarcia naszej pierwszej hali. Druga - gdy otrzymałem pierwszy raport deem oraz grupa naszych przedsiębiorstw opanowała zmiany ludzkie zapobiegając przyszłym problemom.“

Carl Fender

prezes grupy przedsiębiorstw CAF

Deem to oparte na badaniu zasobów ludzkich i modelach kontroli zmian narzędzie badania klimatu organizacji, obejmujące sześć krytycznych czynników warunkujących mikroklimat w organizacji:

  • Efektywność pracy
  • Sprawiedliwość organizacyjna
  • Ocena kierownika
  • Zespołowość
  • Motywacja
  • Wartość wiedzy

Konsekwentne badanie tych elementów mikroklimatu organizacji oraz analiza wyników nie tylko pozwalają poprawiać obecne procesy organizacji, lecz również kształtować nowe. W ten sposób regularne wykonywanie badanie klimatu w organizacji jest gwarancją nieprzerwanego postępu organizacji oraz głównym argumentem zmian.

Deem

 

Wypełnij prośbę

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami