Audyt doboru

Ocena procesów organizacji z zewnątrz jest punktem, od którego rozpoczynają się pozytywne zmiany. W dziedzinie zasobów ludzkich dla organizacji ważne jest przyciągnięcie najlepszych specjalistów oraz zapewnienie dynamicznego opanowania zmian personalnych. Celem audytu selekcji personelu Indigroup jest największa efektywność rekrutacji pracowników organizacji.

Organizacje z góry planują zapotrzebowanie na personel. Doradcy ds. audytu doboru personelu są odpowiedzialni za ujednolicenie możliwości ustalonych przez organizację planów oraz procesów selekcji. Podczas audytu ustala się strefy procesów selekcji buforowej i krytycznej, w których zmiany realizowane są w trybie priorytetowym.

25

Audyt selekcji pełnocyklowej z prezentacją wyników trwa średnio 25 dni roboczych

  • Audyt i detalizacja stanowisk, odpowiedzialności, funkcji
  • Audyt wykorzystania mediów do poszukiwania pracy oraz ustalenie nowych mediów
  • Audyt i aktualizacja czynności marketingowych w zakresie doboru personelu
  • Audyt i ustalenie struktury rozmów o pracę dla różnych kategorii specjalistów
  • Audyt polityki Enter/Exit oraz nowych trybów
  • Audyt i tworzenie trybu reprezentacji przedsiębiorstwa podczas selekcji personelu

Po audycie selekcji personelu organizacje wyzwalają cały możliwy potencjał oraz maksymalnie wykorzystują swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Zintegrowane zmiany selekcji personelu warunkują większy stopień nadawania się wchodzących kandydatów na stanowiska, wyższą i ukierunkowaną motywacje oraz bardziej efektywną rekrutację publiczną i bezpośrednią.

Wypełnij prośbę

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami

-28%

średni czas trwania rekrutacji pracowników.

+33%

Przyciągnięcie potencjalnych kandydatów.

-22%

Roczne koszty selekcji personelu.

-42%

Wskaźnik odrzucenia okresu próbnego.

Statystyka audytów wykonanych w 2020 r. w krajach bałtyckich oraz w Polsce. Informacje klientów UAB Indigroup, którzy dostarczyli dane po upływie jednego roku kalendarzowego od audytu selekcji personelu.