O nas

Oś usług Indigroup stanowią zasoby ludzkie.

Jako firma headhunterska, zajmująca się rekrutacją kadry kierowniczej najwyższego szczebla oraz specjalistów, jesteśmy liderem w zakresie dynamicznych i innowacyjnych rozwiązań wysokiej jakości. Partnerzy wykonawczy naszej agencji headhunters każdy projekt rekrutacji pracowników wykonują w oparciu o doskonalony co roku system zarządzania projektami (ISSPM). Co roku dzięki inwestycjom w media IT, konsultacje, public relations oraz bezpośrednie poszukiwanie pracowników, staliśmy się twórcami rynku. Cel firmy Indigroup – bycie dla klienta jedynym partnerem rekrutacji pracowników oraz jedynym źródłem poszukiwania pracy dla kierownika oraz specjalisty. Głównym wskaźnikiem wartościowania działalności Indigroup jako firmy headhunterskiej jest lojalność klientów.

3

grupa usługowa Indigroup jednoczy 3 agencje headhunters, świadczące usługi HR, dlatego oferuje usługi „Full Service”.

Od momentu rozpoczęcia działalności w 2010 r., firma Indigroup co roku zwiększała wskaźniki jakości. Poszukiwanie pracowników stało się główną osią inwestycji. W 2011 r. w firmie Indigroup ruszyły usługi doradztwa profesjonalnego, które stworzyły podwaliny pod edukację rynku pracy oraz zapewniły stały przepływ kandydatów. Od 2011 r. doradztwo profesjonalne firmy headhunterskiej zwiększyło bazę danych pasywnych uczestników rynku o 38 procent. W 2012 r. rekrutacja pracowników prowadzona przez Indigroup rozwinęła się na kraje bałtyckie, pozwalając w ten sposób klientom zwiększyć strefę aktywnego poszukiwania pracowników. Obecnie ponad 30% rekrutacji kierowników najwyższego szczebla odbywa się na skalę trzech krajów bałtyckich. Rekrutacja pracowników przez agencję headhunter Indigroup, jako usługa najwyższej jakości, z roku na rok przyciągnęła nowe inwestycje. W 2013 r. Indigroup zainwestowała w system zarządzania projektami w zakresie zasobów ludzkich ISSPM, który od 2014 r. zaoszczędził klientom 30% czasu standardowego rekrutacji pracowników.

96%

w 2018-2020 r. firma headhunterska Indigroup osiągnęła 96% wskaźnika „HR Growth” w krajach bałtyckich.

W latach 2014-2015 Indigroup rozpoczęła w regionie Warszawy działalność w dziedzinie rekrutacji kierowników najwyższego szczebla. Ponad 80% projektów rekrutacyjnych realizowanych w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu ma poziom C. W 2018 r. Indigroup połączyła znak kształtowania wizerunku pracodawcy „Chorus” oraz metodologię badania klimatu organizacji „Deem” i stała się grupą usługową.

Indigroup

Indigroup to działająca w krajach bałtyckich firma świadcząca usługi headhuntingu, w zakresie rekrutacji, selekcji najwyższego szczebla kierownictwa oraz specjalistów.

Chorus

Chorus - lider kampanii kształtowania wizerunku pracodawcy w krajach bałtyckich, zapewniający stałe ukierunkowane formowanie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego klienta - pracodawcy.

Deem

Deem - narzędzie do badania klimatu organizacji, pomagające organizacjom w ustaleniu 78 wskaźników klimatu oraz przeprowadzeniu analizy ich wahań.

Misję grupy usługowej Indigroup stanowi pełne spektrum usług w zakresie zasobów ludzkich (Full service HR agency). Grupę tworzą specjaliści w dziedzinie zasobów ludzkich, zarządzania projektami i tworzenia ich. Jednocząc siły w zakresie rekrutacji kierowników, badania klimatu przedsiębiorstwa albo formowania wizerunku pracodawcy, członkowie naszego zespołu realizują unikalne projekty dotyczącej zasobów ludzkich w krajach bałtyckich. Obecnie już ponad 40% klientów korzysta z pełnego portfela usług grupy oraz mierzy wyniki co pół roku. Na podstawie danych ankietowania klientów w 2018-2020 r. ustalono wskaźnik „HR growth“, który jednocześnie jest przyczyną lojalności klientów. Wszelkie doświadczenie klientów przyczynia się do doskonalenia systemu zarządzania jakością grupy usługowej Indigroup.

Kontakty