Doradztwo zawodowe

Stałe doskonalenie i posuwanie się do przodu jest głównym napędem ludzkości. Każdy krok do przodu wymaga przygotowania oraz przewidzenia zarówno narzędzi, jak i skutków.

Kariera jest dziedziną, której dynamika co roku zmusza do ponownego spojrzenia na siebie oraz swoje cele na rynku pracy. Przy poszukiwaniu nowych wyzwań rozwoju zawodowego, ocenie możliwości zmiany swojej pozycji albo branży, przygotowaniu się do ważnej rozmowy o pracę, konieczna jest bezstronna ocena konsultanta kariery. Celem indywidualnej konsultacji kariery jest badanie i ujawnienie obecnego rynku pracy oraz możliwości osoby pragnącej zrobić karierę.

70%/30%

Uwagi analityczne konsultanta ds. kariery stanowią 70% czasu konsultacji zawodowej. Pozostałe 30% - badanie sytuacyjne Państwa działań

CZĘŚCI STRUKTURALNE KONSULTACJI:

 • Szacowanie wynagrodzenia na obecnym rynku pracy
 • Adaptacja CV według najlepszych praktyk współczesnego rynku
 • Badanie wykorzystania przestrzeni osobistej osoby na potrzeby kariery
 • Wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń (przestrzeń publiczna, rozmowa kwalifikacyjna, informacje statyczne – CV itp.)
 • Imitacja sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena przygotowania do rozmów
 • Oszacowanie możliwości zmiany branży
 • Ustalenie kierunków strategicznych planowania kariery
 • Ustalenie perspektyw rynku pracy w konkretnym sektorze
 • Omówienie ewentualnych ofert pracy podczas konsultacji
Ramūnas Volkovas

Ramūnas Volkovas

Partner wykonawczy indigroup

Doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego: 7 lat.

Partner wykonawczy przedsiębiorstwa „Indigroup” w zakresie rekrutacji specjalistów wysokiego szczebla oraz kierowników, partner agencji wizerunku pracodawcy „Chorus”. Od 2010 roku wykonuje poufne projekty bezpośredniej selekcji personelu w krajach bałtyckich, doradza w kwestiach doboru oraz kształcenia personelu przedsiębiorstwa. Oprócz tego Ramūnas aktywnie uczestniczy w programach edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych, prowadzi seminaria, dyskusje i wykłady.

Pole doświadczenia eksperta: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie prognozami rynku pracy, kształtowanie wizerunku pracodawcy praz badanie klimatu wewnętrznego przedsiębiorstwa. Ramūnas Volkovas reprezentuje największe spółki regionu bałtyckiego w projektach rekrutacji i selekcji kierowników najwyższego szczebla oraz jest głównym liderem projektów wizerunku pracodawcy w agencji wizerunku pracodawcy „Chorus”.

Karolis Blaževičius

Karolis Blaževičius

Partner wykonawczy indigroup

Doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego: 7 lat.

Założyciel oraz partner wykonawczy przedsiębiorstwa „Indigroup” w zakresie rekrutacji specjalistów wysokiego szczebla oraz kierowników od 2010 r., partner agencji kreowania wizerunku pracodawcy „Chorus” od 2015 r. Dążąc do najwyższej jakości w zakresie zasobów ludzkich, Karolis kieruje poufnymi i skomplikowanymi projektami selekcji specjalistów oraz kierowników najwyższego szczebla i największymi w krajach bałtyckich oraz w Polsce kampaniami kształtowania wizerunku pracodawcy. Co więcej, Karolis Blaževičius jest niezależnym ekspertem rynku pracy oraz pełni ważną rolę w formowaniu opinii publicznej o zmianach rynku pracy krajów bałtyckich i Polski, prognozach oraz innowacjach wizerunku pracodawcy. Ekspert uczestniczy w dorocznych konferencjach dotyczących zasobów ludzkich, prowadzi seminaria oraz wykłady dla najwyższej kadry kierowniczej. Karolis Blaževičius doradza zarówno dużym pracodawcom, jak i nowym inwestorom w sprawie rynku pracy krajów bałtyckich i Polski, kształtowania wizerunku pracodawcy, rekrutacji personelu, zarządzania zasobami ludzkimi.

Najważniejszym zdaniem eksperta jest zapoznanie kierowników o najwyższych kompetencjach ze spółkami oferującymi długoterminową perspektywę w krajach bałtyckich oraz zarządzanie strategiami wizerunku pracodawcy spółek, wykonywanie badań wizerunku pracodawcy oraz formowanie długotrwałych planów dotyczących wizerunku pracodawcy.

Wizerunek osobisty

Wizerunek osobisty

Wszelka komunikacja werbalna, niewerbalna, tekstowa, mediów społecznościowych, formująca wizerunek kandydata.

Zarządzanie treściami

Zarządzanie treściami

Wszelki materiał w formie pisemnej i wizualnej zostaje dostarczony pracodawcy podczas rekrutacji.

Zarządzanie rozmową

Zarządzanie rozmową

Strategia rozmów kwalifikacyjnych, improwizacja sytuacji oraz struktura zarządzania rozmowami.

Planowanie kariery

Planowanie kariery

Planowanie działań na rynku pracy, warunkujące ukierunkowany i dynamiczny wzrost kariery.

1+1

2 główne cele porady zawodowej to: planowanie długotrwałej kariery poprzez modelację potencjalnych scenariuszy oraz ujawnienie Państwa możliwości podczas wszystkich cykli poszukiwaniu pracy

Rejestracja

 • Cena indywidualnej porady zawodowej: 140EUR
 • Żeby zarejestrować się na poradę zawodową, należy przysłać swoje CV z wskazaniem dogodnego dla Państwa terminu porady pod adres e-mail: candidate@indigroup.pl
 • Porady odbywają się w biurze Indigroup w Wilnie. Konsultacje są poufne oraz odbywają się sam na sam między klientem i doradcą Indigroup ds. kariery
 • Wyczerpujących informacji w sprawie indywidualnej porady zawodowej udziela się pod adresem e-mail: candidate@indigroup.pl albo tel. +37065474958